Cesta k pozemku

Čo si kupujem?

Každý pozemok má viac ako 1 hektár, nie je možné kúpiť pozemok s menšou rozlohou, ani ho nijako deliť.

Základná vybavenosť k pozemku predstavuje:

 • elektrickú a internetovú prípojku,
 • štrkom spevnené komunikácie k vášmu pozemku.

kúpnej cene je, okrem ceny za pozemok a základnú vybavenosť, zahrnutý aj:

 • výsadba verejných plôch.
 • odborná konzultácia a poradenstvo v oblasti výsadby a zakladania ekozáhrad a v oblasti permakultúry.

Zásobovanie vodou, spôsob riešenia odpadu, aj systém vykurovania si každý majiteľ pozemku rieši na vlastné náklady. Zaväzuje sa pritom využiť moderné ekologické technológie a postupy. Asfaltová komunikácia sa bude nachádzať iba pri vstupe do lokality, všetky ostatné cesty k pozemkom budú štrkové. Verejné osvetlenie sa bude nachádzať iba vo vybraných častiach.

Ako môžem ušetriť 10.000 € pri kúpe pozemku

Cena pozemku sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je splatná pri podpise rezervačnej zmluvy, druhá časť pri kúpe pozemku. Z tejto sumy vám vrátime 10 000 eur, ak budete výstavbu rodinného domu na pozemku realizovať cez spoločnosť Krásne Sady, a. s.

Regulatívy

Aby sme dokázali zabezpečiť celkovú udržateľnosť konceptu Krásne Sady a naplniť jeho idey, zvolili sme inovatívny prístup. Vytvorili sme rámce, ktorých dodržiavanie bude pre majiteľov pozemkov zaväzujúce. Tieto rámce sa týkajú týchto troch základných oblastí:

 • majetkoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov,
 • pozemku, ekozáhrady a stavieb na pozemku,
 • správy a údržby vykonávanej správcovskou spoločnosťou.

Postup pri kúpe

 • 1. Výber pozemku

  Z voľných pozemkov v Krásnych Sadoch si vyberte TEN VÁŠ. Miesto, kde by ste chceli žiť a na ktorom by ste aj svojim deťom priali prežiť ich život. Miesto, ktoré ponesú s láskou v spomienkach aj vaše pravnúčatá.

 • 2. Rezervácia a dizajn

  Rezervačný poplatok za pozemok predstavuje 30 percent celkovej kúpnej ceny. Túto sumu je potrebné zaplatiť do 7 dní od podpisu rezervačnej zmluvy. Po jej uzatvorení môžete začať plánovať svoj nový domov aj s pomocou nášho permakultúrneho dizajnéra.

 • 3. Terénne úpravy a výsadba

  Po uhradení celej kúpnej ceny môžete začať s realizáciou terénnych úprav a výsadbou.

 • 4. Stavba

  Pri zhotovení stavby cez spoločnosť Krásne Sady, a. s., získate zľavu vo výške 10 000 €. Môžete si vybrať dom z našich vzorových projektov alebo si navrhnúť vlastný.