Naším hlavným cieľom je vybudovať zariadenie lesnej pedagogiky, ktoré sa stane živým priestorom na vzdelávanie i relax. Aktivity budú pestré, zábavné i poučné, tak aby sme vám čo najlepšie priblížili, aké úžasné miesto je les, ako spoznávať život v ňom a ako ho chrániť. Ponúkneme vám aj programy, ktorých cieľom bude podporovať zdravý životný štýl, rozvíjať umenie, pohyb i vaše manuálne zručnosti. Chceme tiež šíriť národné tradície či propagovať vidiecku gastronómiu.

V Zariadení lesnej pedagogiky v Mlynici vytvoríme nové pracovné miesta.