Lesná pedagogika je súčasťou výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Zameriava sa na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Les a príroda poskytujú tie najlepšie podmienky na cibrenie zručnosti, pamäte, na rozvoj koncentrácie, rešpektu, na uvedomenie si vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a vesmírom.

Lesné prostredie je miesto, kde sa môžeme učiť cez skúsenosti, zážitky, emócie. Proces vzdelávania je tak rýchlejší, vnímajú sa pri ňom vzájomné súvislosti a prináša trvalejšie poznanie. Pri takejto forme vzdelávania sa človek rozvíja celostne, po stránke intelektuálnej, fyzickej, emočnej i ľudskej.