Človek je odjakživa súčasťou prírody. Vďaka nej žijeme, tvoríme, rozvíjame sa. Príroda je priestor, kde sa učíme rešpektu, úcte, zodpovednosti, miesto, kde sa hráme, oddychujeme i vzdelávame. V súlade s týmito myšlienkami sme vytvorili projekt pre tých, ktorí majú chuť objavovať a spoznávať les a prírodu v ich mnohých podobách. Na krásnom mieste na okraji lesa s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry budujeme zariadenie lesnej pedagogiky. Budeme tu poriadať mnohé zaujímavé programy, ako napríklad lesné vychádzky pod vedením lesných pedagógov, tvorivé dielne, vzdelávacie semináre, prednášky, súťaže s environmentálnym zameraním, ekotrhy, kurzy varenia. Venovať sa budeme aj edukácii v oblasti poľnohospodárstva a záhradníčenia. V areáli zariadenia nájdete aj priestor na cvičenia či meditáciu.

Zariadenie lesnej pedagogiky bude postavené z prírodných materiálov. Tvoriť ho bude šesť kruhových stavieb, ktoré budú spájať ovocné sady a permakultúrne záhrady.

S výstavbou začíname v lete 2016.

Areál lesnej pedagogiky