Naše aktivity sú určené detským, predškolským i školským kolektívom, seniorom a občanom so zníženou schopnosťou pohybu. Vybrať si môžete z nami organizovaných podujatí alebo vám pripravíme program podľa vášho želania.