Krásne Sady Mlynica – servisná
a prevádzková, a.s.
Štefánikovo námestie 13
052 01 Spišská Nová Ves
info@krasnesady.sk

Predaj pozemkov:
Andrea Gorlická
andrea.gorlicka@krasnesady.sk
0902 961 210

PR, marketing:
Marcela Nováková
marcela.novakova@krasnesady.sk
0911 089 062

Kontaktujte nás