Krásne Sady v novom roku

v Spravodaj 12

Krásne Sady sa nám v uplynulom roku podarilo posunúť o ďalší krok vpred. Na území medzi trojicou podtatranských obcí Mlynica, Nová Lesná a Veľký Slavkov sa intenzívne pracovalo. Výsledkom sú prvé stavby aj prvé rastúce stromy.

Vlani sa nám podarilo vytvoriť veľkú časť ciest (viac sa téme ciest venujeme v článku Ku všetkým pozemkom už vedú cesty). Vyhĺbených bolo niekoľko prieskumných vrtov a terénnych depresií, ktoré prispejú k stabilizácii vody v krajine, niekoľko rodín vysadilo už pekné množstvo stromov a zo svojich záhrad vyzbieralo prvú úrodu. Do prevádzky sme uviedli prvé dve stavby Zariadenia lesnej pedagogiky a usporiadali v nich prvé podujatia.

Tento rok pre nás, ale aj pre budúcich majiteľov pozemkov bude rokom, kedy plány, náčrty a vízie naberú reálnejšie kontúry. Čo nás teda čaká v roku 2018?

  • budovanie elektrických sietí k jednotlivým pozemkom,
  • výsadba hlavných alejí stromov,
  • pokračovanie prác na budovaní Zariadenia lesnej pedagogiky,
  • začiatok výstavby materskej škôlky.

Niekoľko z budúcich obyvateľov si na sklonku minulého roku už podalo stavebné povolenia na výstavbu rodinného domu, a tak je možné, že najbližšie vianočné sviatky tu privítajú už prví z nich.

(ks)