Zápis do materskej školy

Súkromnú materskú školu v Krásnych Sadoch Mlynica otvárame v septembri 2019. Do našej škôlky prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov. Zápis sa koná od 30. apríla do 31. mája 2019.

Ak by ste k nám radi prihlásili Vaše dieťatko, poprosíme Vás vyplniť žiadosť o prijatie a dotazník pre rodičov a zaslať na adresu: Krásne Sady Mlynica, Scherffelova 38, 058 01 Poprad, do rúk Marcela Nováková alebo doniesť osobne do Krásnych Sadov. Osobné stretnutie je potrebné si dohovoriť vopred na tel. č. 0911 089 062. Aby ste prostredie materskej školy mohli vidieť vopred, 16. a 17. mája od 8.00 do 16.00 h poriadame Dni otvorených dverí.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
V zmysle Zákona č. 245/2008 Z. Z. Sa do materskej školy prijímajú deti
– prednostne sa prijímajú tie, ktoré dovŕšili piaty rok veku,  deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
– z dôvodu ľahšej adaptácie je možné prijať dieťa na adaptačný pobyt.

 Rozhodnutie o prijatí/neprijatí sa vydáva do konca júna 2019.

Deň otvorených dverí

Dni otvorených dverí v novootvárajúcej sa Súkromnej materskej škole v Krásnych Sadoch Mlynica sa uskutočnia 16. a 17. mája 2019 od 8.00 do 16.00 h.