Materská škola Krásne Sady Mlynica
korešpondenčná adresa:
Scherffelova 36
058 01 Poprad
email: info@krasnesady.sk
tel. č.  0911 089 062