Registrácia účastníkov

Online prihláška dieťaťa do tábora organizovaného
v ZLP Krásne sady

Účastník (dieťa)

Zákonný zástupca (rodič)
Informácie a súhlasy