Krásne Sady Mlynica — servisná a prevádzková, a.s.
Tatranská 611/149
059 52 Veľká Lomnica
info@krasnesady.sk

Manažér Zariadenia lesnej pedagogiky
Stanislav Kalakaj
stanislav.kalakaj@krasnesady.sk
0912 345 678

PR, marketing:
Marcela Nováková
marcela.novakova@krasnesady.sk
0907 657 458.