V Sadoch bude aj materská škola

K Zariadeniu lesnej pedagogiky pribudne v Krásnych Sadoch už o pár mesiacov ďalšie miesto pre deti. Materská škola. Centrálna zóna Krásnych Sadov nám tak postupne ožije viac a viac.

Pri projekte materskej školy sa vychádzalo z architektonickej štúdie areálu Zariadenia lesnej pedagogiky, tak aby územie centrálnej zóny Krásnych Sadov pôsobilo celistvo. Aj stavba škôlky má tak kruhový pôdorys podobne ako všetky učebne Zariadenia lesnej pedagogiky. Veľký otvorený priestor v interiéri je vhodne rozdelený na jednotlivé zóny – zóna pre voľnú hru, zóna pre tvorivé aktivity, zóna kuchynky a na poschodí zóna určená na oddych. Budovu materskej školy lemuje zo severo-východnej časti les, živé oplotenie areálu škôlky bude tvorené ovocnými stromami a kríkmi.

Vizuál materskej školy. Budova je dvojposchodová, na prízemí je priestor pre tvorivé aktivity, na poschodí oddychová časť.

Umiestnenie škôlky v bezprostrednej blízkosti lesa umožní, aby deti veľa času pri voľnej hre i tvorivých činnostiach trávili vonku. V lesnom prostredí môžeme u detí krásne cibriť jemnú a hrubú motoriku aktivitami, ktoré sú im veľmi blízke – zbieraním lesných plodov, stavaním lesných prístreškov či rôznym tvorením z prírodnín. Príroda deťom ponúka ideálny priestor na rozvoj ich fantázie, logiky, zručnosti, spoznávanie prírodných zákonitostí. Deti majú možnosť predmety, o ktorých sa budú učiť, ohmatať, vidieť naživo a nielen na obrázkoch v knihe,“ vysvetľuje Anna Gavalierová, pedagogička v Zariadení lesnej pedagogiky, ktorá pracuje s deťmi od 3 do 6 rokov.

V prírode sa dá krásne tvoriť.

Školský vzdelávací program Súkromnej materskej školy v Krásnych Sadoch je schválený ministerstvom školstva a od budúceho školského roku bude zaradená v sieti materských škôl. Hlavnými znakmi nášho vzdelávania bude:

  • celostný rozvoj dieťaťa v prírodnom prostredí,
  • prostredie domova, kde sa dieťa cíti pochopené, milované a slobodné, s určením láskavých hraníc,
  • podpora hier a činností rozvíjajúcich tímového ducha, spolupatričnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, sebaovládanie a vytrvalosť,
  • pestré vzdelávacie aktivity a inovatívne prístupy,
  • uchovávanie našich tradícií a zvykov.

Ak ale nechcete čakať až do septembra 2019, v rámci Zariadenia lesnej pedagogiky sme otvorili pre deti vo veku od 3 do 6 rokov ročný vzdelávací program s pestrými celodennými aktivitami pod názvom Rok v prírode. Bližšie informácie o programe vám radi poskytneme na tel. č. 0911 174 780.