Zápis do Zariadenia lesnej pedagogiky


Milí rodičia,
hľadáte pre svoje dieťa školu, do ktorej sa bude každé ráno tešiť? Kde sa bude učiť na príkladoch z prírody? V Krásnych Sadoch Mlynica od septembra 2020 prijímame nových žiakov od 1. do 4. ročníka.

Ponúkame:

  • príjemné lesné prostredie na vzdelávanie pre deti od 1. po 4. ročník
  • triedu s prírodovedným zameraním, ktorá je súčasťou Súkromnej základnej školy Life academy v Poprade
  • zážitkové vzdelávanie
  • nízky počet žiakov a vekovo zmiešaný kolektív detí
  • individuálny prístup k dieťaťu
  • popoludňajšie tvorivé, pohybové a umelecké aktivity

Informácie o zápise do 1. ročníka nájdete tu:  https://lifeacademy.sk/zapis-do-1-rocnika-zakladnej-skoly/

informácie o prestupe žiakov 2.-4. ročníka do triedy s prírodovedným zameraním v Krásnych Sadoch:
marcela.novakova@krasnesady.sk, / tel. č. 0911 089 062